Op 25 januari j.l. hebben we weer onze jaarlijkse terugkomdag in Slot Doddendael gehad.

Het programma zag er als volgt uit:

Deel 1:
16.00 uur Ontvangst in Slot Doddendael te Ewijk .
16.30 uur Lezing door Alf Buddenberg over zijn ervaringen met Nederlanders en over zijn werk bij de Nederlandse-Duitse website
AHA 24×7.
17.30 uur Pauze.
17.45 uur Presentatie Doddendaelkring Quo vadis met aansluitend
een bijzondere algemene ledenvergadering. Het bestuur onder leiding van onze nieuwe voorzitter Stefan Sengers
presenteert een voorstel hoe we met de Doddendaelkring de komende jaren verder kunnen gaan. Na deze presentatie
brengen de leden hun stem uit of ze voor of tegen het gepresenteerde voorstel zijn.
18.45 uur Borrel

Deel 2:
19.00 uur 3 gangen diner.