Beste Doddendaeler,

Zoals jullie weten hebben we eind 2021 middels een enquête jullie mening gevraagd ten aanzien van enkele onderwerpen. De resultaten van die enquête zijn tijdens een vergadering van 24 februari in slot Doddendael gepresenteerd. Aangezien niet een ieder hierbij aanwezig was ontvangen jullie onderstaand een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten. Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze uitkomsten dan kun je contact opnemen met John (tel./email).

Samenvatting
Respons: 52% (28 van de 54)
Over de hele linie zijn de leden tevreden en moeten we zo doorgaan. Er zijn echter interessante bevindingen die wellicht niet verrassend maar wel bevestigend zijn:

  • Bijeenkomst-frequentie: Eens per kwartaal op donderdag/vrijdag na 13 uur met lichte voorkeur voor na 15 uur
  • Er zouden minimaal 10 deelnemers aan een bijeenkomst mee moeten doen.
  • Leden nemen vooral deel aan bijeenkomsten vanwege gezelligheid/contact met leden en de inhoud/aard van de bijeenkomsten
  • Deelname aan een online sessie/bijeenkomst is voor 39% van de respondenten een optie en mede organiseren ziet 60% wel zitten, mits…
  • Bezoek brengen aan bedrijven/culturele instellingen/steden/etc. wordt als belangrijk gezien
  • Communicatiekanalen als de nieuwsbrief en e-mail genieten duidelijk de voorkeur
  • Redenen om lid te zijn zijn divers, maar het netwerken voert de boventoon
  • Huidige contributie wordt door bijna de helft als prima gezien, maar een hogere tot Euro 100,- wordt als realistisch gezien.
  • Een grote meerderheid ziet zichzelf als een tevreden lid.
  • Het werven van nieuwe/jonge/Duitse leden wordt als belangrijk gezien.

Het bestuur zal deze uitkomsten meenemen in toekomstig te vormen beleid en te organiseren activiteiten.

Met vriendelijke groet

Stefan Sengers
Voorzitter