Op donderdag 25 januari j.l. werd in Slot Doddendael wederom de terugkomdag georganiseerd. De bijeenkomst werd bezocht door 22 personen. Tijdens de bijeenkomst heeft het nieuwe lid Frank van der Geld van Lichtstad Advocaten zich kort voorgesteld en heeft Doddendaeler Robert Hoes een kort verhaal gehouden met uitgebreide discussie over de “Energiewende” en hoe zijn familiebedrijf Hoes Errogas daarmee omgaat.

Vervolgens heeft John Mazeland de nieuwe strategie voor de Doddendaelkring namens het bestuur toegelicht. Omdat aan deze nieuwe strategie een eenmalige investering verbonden is van € 3000 inclusief BTW, werd aansluitend een kleine Algemene Ledenvergadering belegd zodat de leden voor of tegen konden stemmen. Er waren 19 stemgerechtigden, 18 stemden voor en 1 onthield zich van stemming.

De nieuwe strategie houdt in het kort in dat de Business Alliance Nederland Duitsland in 2018 in samenwerking met de Doddedaelkring 6 extra laagdrempelige evenementen gaat organiseren. Daarnaast wordt er een geheel nieuwe website ontworpen die als visitekaartje van de vereniging gaat functioneren.

Alles met als doel de DoddendaelKring te revitaliseren en het ledenaantal te verdubbelen.

 

John Mazeland
29 januari 2018