…en een mok voor inspiratie en troost!

In 2021 viert de DoddendaelKring haar 25 jarig bestaan. Hopelijk mogen en kunnen we dit vieren, in elk geval hebben we een groot feest gepland in Slot Doddendael op 11 juni a.s. De deelname aan dit feest is voor alle leden en hun partner kosteloos.

Als DoddendaelKring willen we iets betekenen voor onze leden en daarom beginnen we dit nieuwe jaar 2021 met een geschenk: de DoddendaelKring-Mok. Deze mok kun je omtoveren  tot een bakkie troost of tot een bak met inspiratie. Vooral dat eerste, het beroemde bakkie troost licht ik graag toe omdat 2020 voor een aantal Doddendaelers een verschrikkelijk moeilijk jaar is geweest en 2021 een grote uitdaging voor hen wordt. Sommigen van ons verloren hun partner, anderen vechten voor hun leven of dat van hun partner. In elk geval wordt er aan jullie gedacht! Wij hopen dat deze mok jullie een hart onder de riem steekt. Voor alle leden dient deze mok als inspiratiebron voor een gezond en succesvol 2021.

Het proberen de draad weer op te pakken geldt ook voor de DoddendaelKring zelf. In 2020 konden door Corona 6 van de 8 evenementen geen doorgang vinden en het is nog maar de vraag of we op korte termijn in 2021 een bijeenkomst mogen cq. kunnen organiseren. Om toch veilig met elkaar in contact te blijven, heeft het bestuur besloten de digitale weg te gaan bewandelen. Hoewel verre van ideaal gaan we op 26 januari a.s. om 19.30 uur onze eerste ZOOM bijeenkomst organiseren. Berthold Tacke zal kort iets vertellen over de coronasituatie in Duitsland en we gaan dat vergelijken met de situatie in Nederland. Iedereen is welkom en kan vragen stellen. De meesten van ons zullen al wel ervaring met ZOOM hebben en voor diegenen die dat nog niet hebben volgen er nog instructies.

Op deze manier blijven we met elkaar in contact en wanneer het weer kan, zullen we weer met echte bijeenkomsten komen zoals bedrijfsbezoeken en excursies. We zijn in elk geval van harte welkom bij Vink Kunststoffen, Martens en Van Oord, Waterschap Rijn IJssel en in Xanten. Dus we staan in de startblokken voor de volgende 25 jaar!

Auteur: John Mazeland