John Mazeland verlaat het Bestuur

Na 27 jaren zal onze secretaris, mede-oprichter en drijvende kracht van de DoddendaelKring, John Mazeland, helaas maar heel begrijpelijk terugtreden. 

Dit zal gebeuren tijdens de jaarvergadering die op 21 juni a.s. in Slot Doddendael wordt gehouden. John is per 26 juni 2023 aangenomen als fulltime hoofdconducteur Nijmegen bij de Nederlandse Spoorwegen. Hij geeft aan dat hij zich volledig wil focussen op deze nieuwe uitdaging en dit niet kan combineren met de intensieve rol die hij binnen de DoddendaelKring vervult. Mede namens de leden wenst het bestuur John veel succes in zijn nieuwe functie en wil hem bedanken voor zijn tomeloze inzet al die jaren. We zullen hem oprecht erg missen! John blijft uiteraard wel lid van de vereniging

Om speculaties te voorkomen en zonder te veel in detail te treden, is de keuze van John om een dienstverband aan te gaan gemotiveerd door een structureel afgenomen vraag naar zakelijke cursussen en workshops over Duitsland en Nederland. Nu John voor de NS gaat werken kan hij de functie van secretaris niet meer vervullen zoals hij dat graag wil en goed acht voor de vereniging.

——————————————————————————————————–

Urgent: Nieuwe secretaris/webmaster gezocht

Aangezien John de DoddendaelKring gaat verlaten is het bestuur op zoek naar een nieuwe secretaris en webmaster. Het vervullen van deze vacatures is essentieel voor het voortbestaan van onze vereniging. Dit heeft alles te maken met het feit dat John zeker 80% van alle bijeenkomsten en activiteiten (incl. de website) zowel voor als achter de schermen regelt en regelde. De overige bestuursleden hebben uitgesproken dat zij deze taken niet kunnen en willen overnemen.

Het bestuur realiseert zich dat het grote schoenen zijn om te vullen en dat van een nieuwe secretaris/webmaster niet kan worden verwacht dat hij of zij John 1 op 1 kan vervangen. We achten dit ook niet wenselijk. Zonder een grote inzet en commitment van de leden om een actieve rol in de organisatie en uitvoering van activiteiten/ bijeenkomsten te vervullen staat het voortbestaan van de DoddendaelKring op het spel.

Ik doe daarom als voorzitter bij deze een dringende oproep aan alle leden om voor 10 mei 2023 te reageren wanneer je:

  1. Interesse hebt om het bestuur van de DoddendaelKring in de rol van secretaris te komen versterken (taken onderling af te stemmen),
  2. de rol van webmaster wilt oppakken en/of,
  3. een actieve rol wilt vervullen bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten/bijeenkomsten.

Groet, namens het bestuur van de DoddendaelKring