Terugkomdag DoddendaelKring

Op donderdag 24 februari 2022 konden de leden van de DoddendaelKring eindelijk weer eens bij elkaar komen, dit keer in de thuisbasis Slot Doddendael. Door de coronamaatregelen was het namelijk als netwerkvereniging sinds oktober 2021 niet mogelijk geweest elkaar fysiek te treffen. Zo’n 20 Doddendaelers maakten van de gelegenheid gebruik en hadden veel bij te praten en informatie uit te wisselen. Onze voorzitter, Stefan Sengers opende de bijeenkomst waarna hij het woord gaf aan Sascha Leuftink en John Mazeland die de resultaten van een eerder doorgevoerde enquête presenteerden. Deze enquête  werd op 4 januari 2022 aan de leden gestuurd om te kijken of we de activiteiten van de DoddendaelKring nog beter op de behoeften van de leden kunnen afstemmen.

28 leden, iets meer dan de helft van de leden had de enquête ingevuld en teruggestuurd; een mooi resultaat om mee te beginnen. Om aan te geven waar de DoddendaelKring voor staat, kun je naar de button “Wie zijn wij?” op onze website verwijzen maar een lid vat het mooi samen in de enquête: “De gezelligheid, verhalen horen over culturele verschillen en taal-valkuilen, en iets over andere bedrijven horen. Als iemand met passie vertellen kan, is het eigenlijk altijd boeiend”.

Hoewel de meeste leden tevreden zijn met de activiteiten, de aard en de frequentie ervan leven er belangrijke vragen bij het bestuur en de leden, te weten:

  1. Hoe krijgen we meer leden?
  2. Hoe krijgen we meer Duitse leden?
  3. Hoe krijgen we meer jongere leden?

Het antwoord ligt voor de hand maar is niet altijd even makkelijk realiseerbaar. In elk geval kunnen de leden zelf nog eens goed in hun netwerk rondkijken of daar niet geschikte kandidaten zijn voor de DoddendaelKring en die vervolgens uitnodigen om aan een activiteit deel te nemen.

Aansluitend werd er tijdens de borrel verder bijgepraat en tegen 18.15 uur konden we aan tafel voor een heerlijk 3 gangen seizoensmenu van de chef. Al met al kunnen we terugkijken op een succesvolle “aufschlussreiche” middag en avond die zo kenmerkend is voor onze DoddendaelKring

Auteur: John Mazeland