Basis CMYK

Nederlandse ambachtsbedrijven ontvangen regelmatig aanvragen voor het verrichten van werkzaamheden Duitsland. De gedachte is vaak, dat dit zonder problemen mogelijk is, omdat een EU-burger immers zonder enige belemmering in andere EU-landen moet kunnen werken. Toch moet je daarmee oppassen. Er zijn namelijk beroepen of werkzaamheden die je in Duitsland pas mag uitvoeren als je aan bepaalde eisen van vakbekwaamheid of beroepservaring voldoet, zoals vele ambachtelijke beroepen. Voor welke ambachtelijke beroepen dat geldt, is vermeld in een bijlage (addendum) bij de Duitse Handwerksordnung (de wet op de ambachten). U moet dan denken aan werkzaamheden, zoals die van een schilder, tegellegger, stukadoor, metselaar, timmerman en installateur.
Ondernemers wiens werkzaamheden onder een gereglementeerd beroep vallen, dienen zich – als er sprake is van een ambachtelijk beroep – te laten registreren in de ‘Handwerksrolle’, het ambachtenregister.
Ondernemers die in Duitsland een ambacht willen gaan uitoefenen, of het nu gaat om een grote opdracht of een klein klusje: ga nooit aan het werk zonder je vooraf goed te laten informeren of inschrijving verplicht is, want de controle erop, is intensief en de boetes hoog.
Ook hier geldt: Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.

Auteur:   Willem Jan Spohr

De Jong & Laan