Zakentip van Lichtstad Advocaten:

Das neue Bauvertragsrecht 2018

Sinds 1 januari 2018 geldt in Duitsland een nieuw bouwcontractenrecht.

Het is voor het eerst dat bouwrecht in het Duitse wetboek een aparte regeling krijgt.

Vooral de positie van particuliere opdrachtgevers wordt door de nieuwe wet sterker. Ook voor Nederlandse ondernemingen geldt dat deze in aanraking komen met de nieuwe regeling. Vooral bij het zaken doen met Duitse particuliere opdrachtgevers kan dit grote gevolgen hebben.

De wetswijziging is aan het begin van dit jaar in werking getreden en geldt voor alle aannemingsovereenkomst die op of na 1 januari 2018 zijn gesloten.

Enkele nieuwe mogelijkheden die de wet biedt zijn:

De 14 dagen herroepingstermijn waarbinnen particuliere opdrachtgevers in beginsel een geldig gesloten aannemingsovereenkomst kunnen herroepen.

Maat ook na de termijn van 14 dagen hebben particuliere opdrachtgevers het recht om de aannemingsovereenkomst op te zeggen in geval van een gegronde reden.

Tevens krijgt de opdrachtgever een instructierecht voor het geval dat deze een wijziging in het overeengekomen resultaat wenst.

Tot slot kan worden genoemd de verplichting tot het overleggen van de (uitgebreide) bouwbeschrijving waarin zijn opgenomen de aard en de omvang van de aangeboden prestatie, bouwtechnische gegevens, gegevens over het energieverbruik, de brandveiligheid en de geluidsisolatie, een beschrijving van de afwerking en een opgave van het tijdstip van voltooiing dan wel de duur van het bouwwerk.

Al met al nieuwe spelregels waarmee ook Nederlandse aannemers werkzaam in Duitsland goed rekening moeten houden.

 

Auteur:   Mr Frank van der Geld

Lichtstad Advocaten

24 april 2018