Privacyverklaring

Privacyverklaring van de vereniging De DoddendaelKring

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 20-10-2020

In verband met de duurzame en op vertrouwen gebaseerde relatie met onze cursisten en relaties zien wij het als onze verantwoordelijkheid om zeer zorgvuldig met de gegevens van leden en relaties om te gaan. Hun persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd op basis van de geldende privacywetgeving. Het privacy beleid van de vereniging De DoddendaelKring treedt in effect in overeenkomsten en (beveiligings-)maatregelen. Persoonsgegevens van leden of relaties worden nooit aan derden verstrekt tenzij zij daarvoor toestemming hebben verleend of wanneer dat op grond van een wettelijke verplichting noodzakelijk is.

Welke gegevens worden verwerkt?
Wij verwerken in 3 gevallen persoonsgegevens. Namelijk indien u lid wilt worden en daarvoor het aanmeldingsformulier invult of indien u zich inschrijft voor een activiteit of wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief. In het geval dat zich via onze website inschrijft voor de nieuwsbrief, verwerken wij de volgende gegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres. In het geval wanneer u een aanmeldingsformulier invult om lid te worden of aan en activiteit deel te nemen, verwerken wij de volgende gegevens over u: voorletters/voornaam, achternaam, naam van uw bedrijf/organisatie, (factuur)adres, postcode, plaats, telefoonnummer, e-mailadres.

Beginselen van verwerking
Conform de vastlegging in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volgt de vereniging De DoddendaelKring de beginselen voor verwerking van persoonsgegevens. Indien u een lid of relatie bent en via onze aanmeldingsformulieren of andere formulieren gegevens achterlaat, verwerken wij uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen voor het verstrekken van informatie. Indien u lid van ons bent dan wel wordt, verwerken wij uw persoonsgegevens om onze dienstverlening conform afspraak aan u te kunnen leveren alsmede om u tussentijds te kunnen informeren. Onze verwerking van uw persoonsgegevens en/of de persoonsgegevens van uw medewerkers vindt dus plaats om onze overeenkomst met u uit te voeren alsmede om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geen verwerking door derden of gegevensverstrekking aan derden
De vereniging De DoddendaelKring schakelt geen andere bedrijven in om haar dienstverlening aan u te kunnen leveren.

Wijziging privacyverklaring
de vereniging De DoddendaelKring kan deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen. Bij een eventuele wijziging zal deze op de website worden gepubliceerd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Uw rechten
Op basis van de privacywetgeving heeft u het recht om ons een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. U kunt hiertoe een bericht sturen via het contactformulier op onze website of per post aan: de vereniging De DoddendaelKring, Slingerkogelstraat 20, 6515GG Nijmegen.