Zakentip van Advocatenkantoor DKA B.V.

Onbekend recht van ‘buren’; verstrekkende gevolgen

Let op: sommige afspraken gelden ‘over de grens’ niet zomaar!

Een voorbeeld uit de praktijk. Een Duitse vennootschap verkoopt en levert bouwmaterialen aan een andere, ook Duitse vennootschap. Aan het roer van die laatste vennootschap staat een in Nederland wonende bestuurder en meerderheidsaandeelhouder.

In de loop van de tijd ontstaat een forse achterstand in betaling van openstaande facturen. In verband met die betalingsachterstand van ongeveer € 500.000,00 wordt een afbetalingsregeling, een zogenaamde Ratenzahlungsvereinbarung, getroffen. Onderdeel daarvan maakt een zogenaamde persönliche Schuldmitübernahme, naar Nederlands recht te vertalen als borgtocht, onderdeel uit van de directeur groot aandeelhouder ten gunste van de verkopende vennootschap.

De kopende vennootschap / debiteur failleert waarna de crediteur / verkoper betaling vordert van de directeur groot aandeelhouder op grond van de borgtocht.

Deze directeur groot aandeelhouder schuift zijn echtgenote naar voren, die met een beroep op het toestemmingsvereiste zoals in artikel 1: 88 BW bedoeld een streep door de borgtochtovereenkomst trekt. Daar waar het dat vereiste van toestemming betreft vergelijke ook http://nieuwsbrief.advocatenkantoor-dka.nl/nieuwsbrief/toestemmingsvereiste-van- artikel-188-bw/

De vernietigbaarheid van de borgtocht bij gebreke van toestemming van de andere echtgenoot is internationaal niet erg gebruikelijk en een buitenlandse crediteur zal dan ook veelal niet bedacht zijn op een dergelijke voorwaarde. In dit geval kende (de advocaat van) de verkopende Duitse vennootschap die voorwaarde (ook) niet.

Ondanks de onbekendheid van dat toestemmingsvereiste trok de Rechtbank Oost-Brabant bij haar uitspraak van 9 januari 2019 toch een streep door de borgtochtovereenkomst.

De uit het bovenstaande te trekken les: indien de grens wordt overschreden dient men, zelfs indien men in Europa met ‘buren’ handelt, zich ervan bewust te zijn dat mogelijk andere regels gelden.

Graag helpt Advocatenkantoor DKA Duitse ondernemingen bij het vinden van hun ‘weg’ in Nederland (en vanzelfsprekend in de Duitse taal).

Auteur: Diederik Kramer
Advocatenkantoor DKA B.V.
15 juni 2019